MultiMedialist

digitale dienstverlening en online management

Leveringsvoorwaarden

By on 8 mei 2017

Algemene Voorwaarden | Leveringsvoorwaarden


Optimalisatie Digitale Marketing Blog MultiMedialist Digital Development Management


Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden dienstverlening van MultiMedialist

Deze algemene voorwaarden dienstverlening zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Delflanden onder nummer 27315176.

MultiMedialist verkoopt aan klanten online dienstverlening, te weten online sociale media management, content management, inzet digitale media, zoekmachine- optimalisatie, zoekmachine-advertenties, koppeling platformen, bulk-emailings, dashboard-overzichten en aanverwante diensten.

Een online dienst geeft recht op het afnemen en verkrijgen van een dienst bij MultiMedialist. Hier zijn de volgende algemene voorwaarden op van toepassing. Lees verder…

Algemene Voorwaarden Dienstverlening MultiMedialist digital development & management

Algemene Voorwaarden Dienstverlening MultiMedialist


Algemene Voorwaarden Levering b2b

De algemene voorwaarden voor levering van MultiMedialist aan niet-consumenten

Deze algemene voorwaarden voor levering aan niet-consumenten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Delflanden onder nummer 27315176.

MultiMedialist verkoopt aan klanten online dienstverlening, te weten online sociale media management, content management, ontwikkeling en inzet digitale media, toepassing zoekmachine-optimalisatie, toepassing zoekmachine-advertenties, koppeling platformen, bulk-emailings, dashboard-overzichten en aanverwante diensten.

Een online dienst geeft recht op het afnemen en verkrijgen van deze dienst bij MultiMedialist. Lees verder…

Algemene Voorwaarden Levering Aan niet-Consumenten MultiMedialist digital Development & Management

Algemene Voorwaarden Levering b2b MultiMedialist